Articles

print

Print Tips Simple Part 1/3

วิธีจัดสั่งพิมพ์พื้นที่ตารางซึ่งอยู่ต่างที่กันตามลำดับเลขที่หน้า ตอนที่ 1/3

อย่าใช้คำสั่ง Fit to เพราะจะทำให้แบ่งหน้าตามที่เรากำหนดเองไม่ได้เลยแต่ให้ใช้ Fot to เพื่อหลอก Excel สักหน่อยก่อน

https://youtu.be/6XVK7iiGeJ8

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1903778413225301/


======

Print Tips Solution Part 2/3

เปิดเผยเคล็ดลับการกำหนดพื้นที่ตารางที่ต้องการพิมพ์นับสิบๆตารางตามลำดับในรวดเดียว

ทำให้สลับแนวที่ต้องการพิมพ์จากแนวนอนเป็นแนวตั้งบ้างก็ได้รับรองว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักเคล็ดลับนี้

ลองคิดต่อว่า ถ้าอยากจะพิมพ์ตามแนวนอนรวดเดียวกันจะปรับคำสั่งอย่างไรและตารางแต่ละหน้าก็ไม่ต้องเว้นพื้นที่ให้ห่างจากกันด้วยรอ เฉลยในตอน 3/3 ครับ

Download ตัวอย่างได้จาก
http://excelexperttraining.com/download/PrintTips.xlsb

https://youtu.be/CbUOtHunh5g

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1904189726517503/


=====

Print Tips Solution with Custom View Part 3/3

วิธีจัดสั่งพิมพ์พื้นที่ตารางซึ่งอยู่ต่างที่กันตามลำดับเลขที่หน้า ตอนที่ 3/3

วิธีสั่งให้พิมพ์ตามแนวนอนหรือแนวตั้ง พร้อมกำหนด Header/Footer ที่ต่างแบบกันไป

โดยใช้ร่วมกับคำสั่ง Custom Views ที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการพิมพ์ให้เองโดยไม่ต้องใช้ Visual Basic

Download ตัวอย่างได้จาก
http://excelexperttraining.com/download/PrintTipsSolutionCustomView.xlsb

https://youtu.be/edhexd5tlTM

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1904732139796595/


=====

Automatic Sorting Trick (Part I)
เคล็ดการจัดเรียงลำดับข้อมูลแบบอัตโนมัติ ตอนที่ 1

โดยไม่ต้องสั่ง Data > Sort และไม่ต้องใช้ VBA

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWWmdsMFBTS2JVWFU

https://youtu.be/aqnQaDxI4no

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1921856151417527/


=====

Automatic Sorting Trick (Part II)
เคล็ดการจัดเรียงลำดับข้อมูลแบบอัตโนมัติ ตอนที่ 2

วิธีสั่ง Data > Sort เพียงชั้นเดียว ไม่ต้องกำหนดหลายชั้นให้ยุ่งยากอีกต่อไป

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWeUprdjRFZVhfZzQ

https://youtu.be/Vee_CjZj4BU

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1922085778061231/


=====

Automatic Sorting Trick (Part III)
เคล็ดการจัดเรียงลำดับข้อมูลแบบอัตโนมัติ ตอนที่ 3

อธิบายรายละเอียดการใช้สูตร Index และ Large ร่วมกันในการจัดเรียงลำดับข้อมูล

แสดงหลักการปรับปรุงสูตรจากเดิมต้องคำนวณถึง 5 ขั้นตอนและใช้ 5 ตารางเพื่อช่วยคิดทีละลำดับมาเป็นการคำนวณเพียง 2 ขั้น ก็สามารถจัดเรียงให้ลำดับผลการแข่งขันปิงปองว่าใครได้ที่เท่าใด
โดยไม่ต้องสั่งเรียงลำดับโดยการใช้เมนู Data Sort หรือใช้ VBA ช่วยแม้แต่น้อย

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWcVE3NUNjRy05U0k

https://youtu.be/s5Sj9J45Fdc

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1923091041294038/


=====

Automatic Sorting Trick (Part IV)
เคล็ดการจัดเรียงลำดับข้อมูลแบบอัตโนมัติ ตอนที่ 4


วิธีสั่งเรียงลำดับข้อมูลตามลำดับตามใจฉัน ไม่ใช่เรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยและไม่ต้องพึ่งพา Custom List ซึ่งจะใช้ได้จำกัดเฉพาะที่ตั้งไว้ในแต่ละเครื่องอีกต่อไป

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWQmpmdVJMNTV1ZE0

https://youtu.be/LSGdwtcVeiQ

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1927487540854388/


=====

Automatic Sorting Trick (Part V)
เคล็ดการจัดเรียงลำดับข้อมูลแบบอัตโนมัติ ตอนที่ 5

วิธีการใช้ Excel แบบง่ายๆที่คิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้บทสรุปของวิธีสั่งเรียงลำดับข้อมูลตามลำดับตามใจฉันแค่คลิกเลือกลำดับแบบที่ต้องการจัดเรียง ตารางข้อมูลก็จะจัดเรียงลำดับให้เองโดยไม่ต้องใช้เมนู Data Sort หรือใช้ VBA แม้แต่น้อย

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWci1QbF8xRURfbGc

https://youtu.be/F3GddZsfgUM

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1928167147453094/

=====

System Development Life Cycle - SDLC Part  1 - 4

วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน ตอนที่ 1 - 4

SDLC sized

พื้นฐานของการใช้ Excel วงจรที่สำคัญมาก แต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง
https://youtu.be/gppg0cUemUshttps
www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1936365113299964/

หลักการสำคัญที่ต้องยึดถือไว้เสมอในการสร้างงานด้วย Excel
https://youtu.be/hTF73lDBeNohttps
www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1936836149919527/

เมื่อจะสร้างงานต้องระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงอะไรบ้าง
พฤติกรรมการใช้ Excel ที่ไม่ดีหรือถึงขั้นทำให้คำนวณผิดพลาด
https://youtu.be/gFD4J3IrPdwhttps
www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1937160189887123/

การตรวจสอบว่าแฟ้มที่คุณสร้างขึ้นหรือกำลังใช้อยู่นั้นถูกต้องหรือไม่
https://youtu.be/ha037HbqMbEhttps
www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1937711409832001/

 

 

Go to top