เชิญจองวันที่คุณต้องการอบรมในปี 2562 ได้แล้วครับ ... คลิกที่นี่เพื่อไปดูปฏิทิน

Arrow up
Arrow down

 

 

 

 

Excel Expert Training ให้การอบรม Excel แบบกลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 4 คน จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด มาคนเดียวก็สมัครเรียนร่วมกับคนอื่นได้ หรือจะอบรมแบบส่วนตัวซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนมาจากที่ทำงานเดียวกันโดยมีสิทธิพิเศษที่จะเลือกวันอบรมได้ตามใจ 

คุณสามารถเลือกเนื้อหาเรื่องที่อยากเรียนได้เอง อยากเรียนเรื่องอะไรก็ได้ที่อยากรู้ ได้คำตอบทุกปัญหาที่อยากถาม ได้ประโยชน์ดีกว่าและคุ้มค่ากว่าการอบรมกลุ่มใหญ่ๆ พอมาเข้าเรียนสายหน่อยก็ต้องนั่งไกลจอ มองตัวอย่างบนจอวิทยากรแทบไม่เห็น หรือต้องทนเรียนหลายหัวข้อที่ไม่น่าสนใจ พอสงสัยก็ไม่กล้ายกมือถามเพราะคนอื่นเขามีแต่พยักหน้าว่าเข้าใจ

คุณจะได้เรียนรู้ Excel ไม่จำกัดแค่วิธีใช้สูตรหรือคำสั่งบนเมนู แต่จะได้แนวทางและหลักการที่จะนำเครื่องมือต่างๆมาใช้ร่วมกันในการสร้างงาน ซึ่งใช่ว่าใครที่ไหนจะสอนกันได้

MVP12yearsAd

คุณจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ ซึ่งเชี่ยวชาญ Excel ระดับประเทศคนหนึ่งของไทย เป็นคนไทยคนแรกและคนแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการยกย่องจากบริษัท Microsoft ให้เป็น Microsoft Excel Most Valuable Professional ติดต่อกันมากกว่า 10 ปี ซึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 ได้สร้างเว็บ Excel Expert Training นี้เพื่ออุทิศตนให้ความรู้ฟรีแก่สังคมเรื่อยมา

อาจารย์สมเกียรติเคยสร้างชื่อเสียงด้านการอบรม Excel ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 - 2557 ให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เคยเป็นทั้งระดับผู้ใช้งานเองและผู้บริหารในบริษัทชั้นนำทั้งขนาดใหญ่และเล็ก จึงสามารถถ่ายทอดประสบการณ์แบบเจาะลึก และให้มุมมองได้อย่างกว้างขวาง คุณจะได้รับโอกาสเรียนรู้และสอบถามอย่างใกล้ชิดแบบหาไม่ได้จากที่ใด เคล็ดลับบางอย่างแม้ต่างชาติก็ยังไม่มีความรู้เช่นนี้
(ประวัติอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ)

56787border

SFK scg4 640

 

นอกจากนี้ ขอเชิญเรียนรู้ Excel ได้ฟรีจาก บทความแนะนำวิธีการใช้ Excel

ร่วมเข้ากลุ่มคนรัก Excel ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/ThaiExcelLover 
ติดตามบทความใหม่ๆได้จาก https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining

 

XLLovers 

 

 

 

 

 

  

 

 

Public Training ต่างจาก Private Training อย่างไร 

Public Training เป็นการอบรมคล้ายกับที่จัดอบรมกันทั่วไป ซึ่งมีกำหนดวันอบรมและหลักสูตรไว้ให้คุณเลือก เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมด้วยกันได้ ผู้เข้าอบรมมาจากหลายแห่ง ไม่จำเป็นต้องเคยรู้จักกันมาก่อน มาคนเดียวก็สามารถเข้ามา join + joy เรียนหลักสูตรที่ต้องการได้เสมอ

Private Training เป็นการอบรมแบบส่วนตัว ซึ่งจัดให้กับผู้สนใจที่มาจากที่ทำงานเดียวกัน โดยผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดวันอบรม เนื้อหา และระยะเวลาที่ต้องการอบรมได้เอง

Public Training และ Private Training ซึ่ง Excel Expert Training จัดอบรมขึ้นนี้ มีประโยชน์กว่าที่อื่นอย่างมาก เพราะที่นี่จะรับจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 4 คนต่อรอบเท่านั้น เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพสูงสุด

ติดต่อสอบถามอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ ได้ที่โทร 097 140 5555 หรือ Excel@ExcelExpertTraining.com 

แผนที่ห้องฝึกอบรม Excel Expert Training
ซอยรามคำแหง 35

ผู้ใดประสงค์จะนำข้อมูลในเว็บนี้หรือ facebook ของ Excel Expert Training ไปเผยแพร่โดยการพิมพ์แจก
หรือทำสำเนาผ่านสื่อใดๆ เพื่อใช้ในการศึกษาของตนเอง
หรือเพื่อนำไปแจกผู้อื่นเป็นวิทยาทานโดยไม่คิดมูลค่า
และเป็นการกระทำที่ใช้การลงทุนลงแรงของตนเอง
ผู้นั้นกรุณาพิมพ์ได้หรือทำสำเนาได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใด
ขอเพียงระบุที่มาของข้อมูลเหล่านั้นไว้เสมอ

สำหรับข้อมูลส่วนของผู้ซึ่งร่วมใช้เว็บนี้ในการเขียนบทความ
หรือใช้ฟอรัมในการตอบปัญหา Excel
ถือเป็นสิทธิของผู้เขียนบทความหรือผู้ให้คำตอบ
ที่จะนำข้อมูลส่วนของตนเองไปใช้ตามที่ตนต้องการ
และผู้นั้นสามารถเลือกที่จะกำหนดเงื่อนไขในลิขสิทธิ์ในส่วนข้อมูลของตนเอง
ในการยินยอมให้ผู้อื่นนำข้อมูลของตนไปใช้
ให้แตกต่างไปจากข้อกำหนดในลิขสิทธิ์ของเว็บนี้หรือไม่ก็ได้
หากมิได้กำหนดเงื่อนไขใดๆไว้
ถือว่าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลิขสิทธิ์ของเว็บนี้ที่กำหนดไว้

ห้ามผู้อื่นใดนำข้อมูลบนเว็บนี้ไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ใดๆก็ตาม
ที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งค้าหากำไรทั้งทางตรงและทางอ้อม
หรือมีส่วนได้เสียหรือหวังผลอื่น
ซึ่งมิใช่ความพึงพอใจจากการให้เพื่อเป็นวิทยาทาน

หากทำเพื่อการจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์อื่นใด
ไม่ว่าจะเป็นการหารายได้หรือช่วยลดค่าใช้จ่ายของตนหรือบริษัทของตนที่ต้องรับภาระ
เช่น นำเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนไปรวบรวมเป็นเล่มเพื่อขายร่วมกับเรื่องอื่น
หรือนำไปใช้เป็นเอกสารหรือใช้ประกอบสื่อใดๆในการอบรมแทนที่จะลงทุนจัดหาตำรามาเอง หรือใช้การลงทุนลงแรงของผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่การลงทุนลงแรงของตนเอง
ขอสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดในเว็บนี้ตามกฎหมาย

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

About Excel Expert Training

 

  

Excel Expert Training จัดอบรม Excel มานานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539
โดยอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ Excel ระดับแนวหน้าของประเทศ
เป็น Microsoft Excel MVP คนแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รางวัลนี้นานกว่า 10 ปี

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 ได้สร้างเว็บ Excel Expert Training นี้
เพื่ออุทิศตนให้ความรู้ฟรีแก่สังคมเรื่อยมา

อีกทั้งยังเคยเป็นวิทยากรให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กว่า 18 ปี
เป็นวิทยากรให้กับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กว่า 5 ปี
นี่คือหลักฐานแห่งความมั่นใจในคุณภาพ

Excel Expert Training มุ่งจัดอบรมให้มีคุณภาพสูงสุด รับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 4 คนต่อรอบเท่านั้น
คุณสามารถเลือกอบรมแบบ Public หรือแบบ Private ซึ่งคุณสามารถ
กำหนดเนื้อหาที่ต้องการอบรมได้เอง และนัดอบรมในวันและเวลาที่สะดวก


Excel-logo-icon 90bw

 

xlroom01 850

EasyView 856

จากจอภาพด้านหน้า ผู้เข้าอบรมสามารถชมภาพจากเครื่องของวิทยากรได้คมชัดทั้งภาพและเนื้อหา

xlroom850

EETLogo wTableSML

EETEmailPhone

 

 

 

EETSmart01

Go to top