เหมาะสำหรับเตรียมความรู้ Excel ให้พร้อมต่อการทำงานได้ทันที เพื่อเตรียมตัวเข้าทำงาน สมัครงาน ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก หรือกำลังหาทางปรับปรุงระบบการใช้ Excel ให้ดีขึ้น

ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกอบรมหลักสูตรใดก็ได้ที่ระบุไว้ในเว็บนี้ โดยสามารถเลือกหัวข้อเนื้อหาที่สนใจจากหลายหลักสูตรมาอบรมร่วมกันในการอบรมครั้งหนึ่งๆ ไม่จำเป็นต้องเลือกเนื้อหาอบรมจากแค่หลักสูตรเดียว

ประโยชน์ของการอบรม Excel แบบตัวต่อตัวหรือ 1 - 4 คน (Private Training)

 1. เนื่องจากรับจำนวนผู้เข้าอบรมเพียง 1 - 4 คนจึงเป็นวิธีอบรมที่มีคุณภาพดีที่สุด ทำให้คุณได้รับประโยชน์จากการอบรมแบบนี้อย่างเต็มที่ ดีกว่าการเข้าอบรมแบบอื่นๆหรือแม้แต่แบบ In-house หลายเท่า
 2. คุ้มเวลาและคุ้มค่าที่สุด แม้ต้องจ่ายมากกว่าบ้าง
 3. สามารถเลือกเน้นเนื้อหาที่สนใจและตรงกับปัญหาที่ต้องการ คุณสามารถเพิ่มลดเวลาที่ใช้อบรมแต่ละหัวข้อได้เอง
 4. มีความเป็นส่วนตัวและใกล้ชิด สามารถปรึกษาเรื่องลับหรือยกปัญหามาหาทางออกร่วมกัน
 5. เรียนรู้ได้เร็วกว่าทำให้ใช้เวลาอบรมน้อยกว่าการเข้าอบรมแบบกลุ่มใหญ่
 6. ได้เรียนรู้วิธีการใช้ Excel ในแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ช่วยทำให้ใช้ Excel ทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง (ประโยชน์ข้อนี้สำคัญมาก)
 7. สามารถนำความรู้ที่เรียนไปทดลองทำเองแล้วเก็บข้อสงสัยมาถามในการอบรมครั้งถัดไป
 8. ไม่ต้องเสียเวลาทำงานทั้งวันหรือหลายวันติดต่อกัน สามารถนัดหมายมาอบรมได้ในวันและเวลาที่สะดวก

รายละเอียด

 • รับจำนวนผู้เข้าอบรม 1 - 4 คนแบบส่วนตัว (private) ซึ่งมาจากที่ทำงานเดียวกัน
 • สามารถมีผู้ติดตามอีก 1 คน (ผู้ติดตาม หมายถึง ผู้ที่ร่วมเข้าฟัง ซักถามปัญหา แต่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อฝึกปฏิบัติ)
 • อบรมที่ห้องฝึกอบรม Excel ซอยรามคำแหง 35 (ดูแผนที่ย่านรามคำแหง)
 • รับจัดอบรมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ
 • อบรมช่วงเช้า ครั้งละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 น ถึง 12.00 น
 • หากจองอบรมไว้มากกว่า 3 ชั่วโมง
  • สามารถนัดอบรมในวันใดก็ได้ ไม่แนะนำให้จองวันอบรมติดต่อกัน โดยขอให้อบรมวันเว้น 2 - 3 วันเพื่อให้มีวันพักเพื่อนำความรู้ที่เรียนไปได้ทดลองใช้ ติดปัญหาจะได้มีโอกาสได้กลับมาซักถามกัน
  • มีสิทธิมอบให้ผู้อื่นมาเข้าอบรมได้ด้วยโดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เข้าอบรมคนเดิมทุกครั้ง เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการแบ่งส่งพนักงานหลายๆคนมาเข้าอบรม
  • จะจองวันอบรม 3 ชั่วโมงแรกไว้ก่อนก็ได้ โดยกำหนดการอบรมครั้งต่อไปสามารถนัดหมายกันในภายหลัง
 • ถ้าต้องการอบรมเต็มวันคือวันละ 6 ชั่วโมง เริ่มเวลา 9:00 - 16:00 น มีพักช่วงเช้าบ่ายช่วงละ 15 นาที และพักเที่ยง 1 ชั่วโมง โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้าง
 • ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมสมุดจดและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คมาเอง ติดตั้ง Excel 2007/2010 ขึ้นไปโดยใช้เมนูภาษาอังกฤษ
 • เมื่อจองเรียบร้อยแล้ว ผมจะส่งอีเมล์แฟ้ม pdf คู่มือติดไม้ติดมือให้ก่อนเพื่อพิมพ์ติดตัวมาใช้อบรม ส่วนคู่มือหลักสูตรอบรมจะแจกให้ในวันอบรม

เงื่อนไขสำคัญ

ผู้ที่ต้องการมาอบรม ก่อนจะเลือกจองวันใด โปรดเตรียมตัววางแผนกำหนดการอบรมที่ต้องการไว้ให้ดี พยายามปลีกตัวจากงานเพื่อมาอบรมตามวันที่จองนัดกันไว้ หลีกเลี่ยงการขอเลื่อนนัดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เนื่องจากยังมีผู้ที่ต้องการมาอบรมกับผมอีกเป็นจำนวนมาก หากไม่สามารถมาอบรมตามวันที่จองไว้ ขอเลื่อน หรือขอยกเลิก จะกระทบแผนการของผู้อื่นที่กำลังรอคอยหรืออยากจะมาสมัครเข้าอบรม รวมทั้งตัวผมเองซึ่งต้องเตรียมตัวสำหรับการอบรมที่จะมาถึง หลายครั้งที่อีเมลติดต่อถามไปว่าจะมาอบรมหรือไม่ก็ไม่ได้รับคำตอบกลับมา ผมจึงจำเป็นต้องกำหนดกฏเกณฑ์ไว้บ้าง ดังนี้

 • สามารถเลื่อนกำหนดการอบรมที่จองไว้ได้ 1 ครั้ง โดยต้องอีเมลแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 15 วัน
 • วันอบรมที่ต้องการเลื่อนไปเป็นวันอื่น ต้องอยู่ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่อบรมครั้งแรกเท่านั้น
 • ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนวันนัดหมาย หากไม่ได้รับแจ้งจากผม ขอให้อีเมลมาหาผมด้วยเพื่อยืนยันว่าจะมาอบรมตามวันที่นัดไว้ 
 • หากจะขอยกเลิกการอบรม ขอให้อีเมลแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วันจึงจะคืนเงินจอง

 ขอให้ใช้อีเมลเป็นหลักในการติดต่อเพื่อใช้เป็นหลักฐานชัดเจน

EasyView_640

 

จากจอภาพด้านหน้า ผู้เข้าอบรมสามารถชมภาพจากเครื่องของวิทยากรได้คมชัดทั้งภาพและเนื้อหา

 

XLStudents

xlroom01a

xlroom06a

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top