สวัสดีครับ ผมขอเรียนแจ้ง url ใหม่ของเว็บ Excel Expert Training ตั้งแต่วันที่ 12/11/2019 ไปที่ www.ExcelExpertTraining.com/365 ครับ โดยลิงก์ของเมนูด้านบนของเว็บที่เกี่ยวข้องกับการอบรมจะนำไปสู่เว็บใหม่ให้เอง 

Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ 1 - 6 คน เพื่อคุณจะได้รับการอบรมที่มีคุณภาพสูงสุด สามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้

ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง ดีกว่าห้องอบรมที่ใช้เครื่องฉายภาพให้เห็นเพียงจอเดียว ไม่ต้องก้มๆเงยๆเพ่งมองตัวหนังสือบนจอที่อยู่หน้าชั้นอีกต่อไป

2019XLRoomOK2 

คุณจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ ซึ่งเชี่ยวชาญ Excel ระดับประเทศคนหนึ่งของไทย เป็นคนไทยคนแรกและคนแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการยกย่องจากบริษัท Microsoft ให้เป็น Microsoft Excel Most Valuable Professional ติดต่อกันมากกว่า 10 ปี ซึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 ได้สร้างเว็บ Excel Expert Training นี้เพื่ออุทิศตนให้ความรู้ฟรีแก่สังคมเรื่อยมา

MVP13yearsAd

อาจารย์สมเกียรติเคยสร้างชื่อเสียงด้านการอบรม Excel ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 - 2557 ให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เคยเป็นทั้งระดับผู้ใช้งานเองและผู้บริหารในบริษัทชั้นนำทั้งขนาดใหญ่และเล็ก จึงสามารถถ่ายทอดประสบการณ์แบบเจาะลึก และให้มุมมองได้อย่างกว้างขวาง คุณจะได้รับโอกาสเรียนรู้และสอบถามอย่างใกล้ชิดแบบหาไม่ได้จากที่ใด เคล็ดลับบางอย่างแม้ต่างชาติก็ยังไม่มีความรู้เช่นนี้
(ประวัติอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ)

EETCourseSystemWhite

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

XLStudents2019wBorder

 

Excel Expert Training Certifigate

56787border

SFK scg4 640

 

นอกจากนี้ ขอเชิญเรียนรู้ Excel ได้ฟรีจาก บทความแนะนำวิธีการใช้ Excel

ร่วมเข้ากลุ่มคนรัก Excel ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/ThaiExcelLover 
ติดตามบทความใหม่ๆได้จาก https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining

 

XLLovers 

Matichon 

Excel Training and Consulting

วิธีการชำระเงินค่าอบรม เมื่อได้รับการยืนยันให้ทราบว่าสามารถจองวันและเวลาอบรมได้ตามต้องการแล้ว จึงชำระเงิน

  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
   ชื่อบัญชี นายสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
   เลขที่บัญชี 140-269643-7

   ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ไลน์ : sfkline หรืออีเมล
   EETEmail

  • การชำระเป็นเช็ค ขอให้เป็นเช็คบริษัทขีดคร่อมและขีดฆ่าผู้ถือ สั่งจ่ายให้แก่นายสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
   (ไม่รับเช็คส่วนบุคคลหรือเช็คลงวันที่ล่วงหน้า)

   หรือ

  • ชำระเป็นงินสด

หมายเหตุ

  • หากจองล่วงหน้าเกิน 2 เดือน โปรดจ่ายค่าอบรมล่วงหน้าเพื่อจองอย่างน้อย 20% หรือถ้าไม่เกิน 2 เดือน โปรดจ่ายชำระเงินค่าอบรมทั้งหมด
  • เมื่อจ่ายค่าอบรมล่วงหน้าแล้ว จึงถือว่าการจองอบรมเรียบร้อยสมบูรณ์
  • โปรดชำระค่าอบรมส่วนที่เหลือก่อนการเริ่มอบรม
  • หากผู้จ่ายเป็นบริษัทและจะหักภาษี ขอให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มอบให้อาจารย์สมเกียรติในวันแรกที่อบรมด้วย

 

 

ราคาค่าอบรม Excel แบบส่วนตัวหรือ 1 - 6 คน (Private Training)

 • ราคาค่าอบรม ตัวเลขในภาพเป็นราคารวมทั้งสิ้นสำหรับการอบรมทั้งกลุ่ม ไม่ใช่ต่อคน และไม่มี VAT

  ค่าอบรมนี้จ่ายให้กับอาจารย์สมเกียรติในนามบุคคลธรรมดา หากมีการหักภาษี โปรดมอบใบหักภาษีให้ในวันอบรมวันแรกด้วย

Price Private 20190521a

 • ถ้าอยากอบรมเต็มวันๆละ 6 ชั่วโมง จะมีเงินเพิ่มต่อวัน ตามที่แสดงไว้ด้านล่างของรูป

ตัวอย่างที่ 1 ต้องการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรที่ใช้เวลาอบรม 12 ชั่วโมง โดยเลือกเข้าอบรมวันละ 3 ชั่วโมง มีผู้เข้าอบรม 3 - 4 คนและมีผู้ติดตาม 1 คน คิดเป็นเงินค่าอบรมรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท แต่ถ้าต้องการใช้เวลาอบรมวันละ 6 ชั่วโมงเพื่ออบรมให้เสร็จใน 2 วัน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท

ตัวอย่างที่ 2 ต้องการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรที่ใช้เวลาอบรม 6 ชั่วโมง โดยเลือกเข้าอบรมวันละ 3 ชั่วโมง มีผู้เข้าอบรม 1 - 2 คนและมีผู้ติดตาม 1 คน คิดเป็นเงินค่าอบรมรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท แต่ถ้าต้องการใช้เวลาอบรมวันละ 6 ชั่วโมงเพื่ออบรมให้เสร็จใน 1 วัน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 25,000 บาท 

หมายเหตุ

ผู้ติดตาม (Observer) หมายถึง ผู้ที่เข้ามาร่วมฟัง ช่วยซักถาม และร่วมเรียนด้วยโดยไม่ได้ลงมือฝึกใช้ Excel เหมาะสำหรับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่ต้องการเข้าสังเกตุการณ์หรืออธิบายปัญหาในการทำงานที่ควรหาทางแก้ไข และติดตามว่าพนักงานของตนได้เรียนอะไรไปบ้างต่อไปจะได้มอบหมายงานได้ถูกต้อง

ถ้าต้องการอบรมวันละ 6 ชั่วโมง เริ่มเวลา 9:00 - 16:00 น มีพักช่วงเช้าบ่ายช่วงละ 15 นาที และพักเที่ยง 1 ชั่วโมง 


 

ราคาค่าอบรม ในกรณีขอคำปรึกษา (Consulting) ซึ่งไม่ได้ต้องการมาเรียน
หรือต้องการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ

 • ราคาค่าอบรม 10,000 บาทต่อคนต่อ 3 ชั่วโมง และมีผู้ติดตามได้ 1 คน

 


 

ก่อนจะเปลี่ยนใจไปเลือกอบรมที่ราคาถูกกว่า แนะนำให้อ่านบทความเรื่อง

แพงหรือถูก เมื่อคิดเทียบกับราคาค่าตัวของคุณ 

 

การอบรมแบบ Private ต่างจากการอบรมที่อื่นซึ่งมีกำหนดวันเวลาและเนื้อหาไว้ตายตัว
ที่นี่คุณสามารถเลือกวัน เวลา และประเภทการอบรม ตลอดจนกำหนดเนื้อหาที่ต้องการได้ตามใจชอบ

ขอให้จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 - 2 เดือน เพราะจะมีผู้ต้องการอบรมขอจองล่วงหน้าไว้เต็มอยู่เสมอ

 • โปรดเลือกจองวันอบรมแต่ละครั้ง ให้เว้นห่างกัน 2 - 3 วันเป็นอย่างน้อยหรือนัดอบรมสัปดาห์ละครั้ง

สีเขียว คือ วันที่คุณสามารถจองวันอบรมได้ตามต้องการ 

สีชมพู คือ วันที่ปิดไม่รับจองเพื่อมาอบรมในวันนั้นแล้ว

สีชมพูคาดเขียว คือ วันที่ผู้สนใจติดต่อจองอบรมมาแล้วกำลังรอวางเงินจอง

สีเหลือง คือ วันที่อบรมแบบ Public 

 

ติดต่อนัดจองกับอาจารย์สมเกียรติ

โดยใช้ แบบฟอร์ม หรือ อีเมล

EETEmail

โทร 097 140 5555, 02 718 9331

Line ID : sfkline

เงื่อนไขสำคัญ สำหรับการติดต่อ นัดหมาย เลื่อน หรือยกเลิกการอบรม

 • นอกจากการโทรศัพท์ติดต่อกันแล้ว ขอให้ใช้อีเมล ไลน์ หรือ Message ย้ำเรื่องที่หารือกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานชัดเจน
 • การเลื่อนวันอบรมที่จองไว้ ต้องแจ้งก่อนวันอบรมอย่างน้อย 15 วัน โดยสามารถเลื่อนไปเป็นวันอื่นซึ่งอยู่ภายในเดือนเดียวกันหรือไม่เกินกว่า 30 วันจากวันเดิมที่ขอเลื่อน ทั้งนี้จะเลื่อนได้หรือไม่แล้วแต่ว่ายังมีวันว่างอยู่หรือไม่ด้วย
 • การยกเลิกวันอบรมที่จองไว้ ต้องแจ้งก่อนวันอบรมอย่างน้อย 30 วัน จึงจะคืนเงินค่าอบรมที่จ่ายล่วงหน้า
 • ถ้าบริษัทเป็นผู้จ่ายเงิน โปรดให้รายละเอียดของชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขผู้เสียภาษีที่ต้องการระบุในใบเสร็จรับเงิน และหากมีการหักภาษี ขอให้มอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ด้วยในวันแรกที่เริ่มอบรม

พยายามหลีกเลี่ยงการเลื่อนนัด เนื่องจากยังมีผู้ที่ต้องการมาอบรมกับผมอีกเป็นจำนวนมาก จะได้ไม่กระทบกับแผนของผู้อื่นที่กำลังรอคอยหรืออยากจะมาสมัครเข้าอบรม 

Subcategories

 

About Excel Expert Training

 

  

Excel Expert Training จัดอบรม Excel มานานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539
โดยอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ Excel ระดับแนวหน้าของประเทศ
เป็น Microsoft Excel MVP คนแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รางวัลนี้นานกว่า 10 ปี

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 ได้สร้างเว็บ Excel Expert Training นี้
เพื่ออุทิศตนให้ความรู้ฟรีแก่สังคมเรื่อยมา

อีกทั้งยังเคยเป็นวิทยากรให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กว่า 18 ปี
เป็นวิทยากรให้กับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กว่า 5 ปี
นี่คือหลักฐานแห่งความมั่นใจในคุณภาพ

Excel Expert Training มุ่งจัดอบรมให้มีคุณภาพสูงสุด รับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 6 คนต่อรอบเท่านั้น
คุณสามารถเลือกอบรมแบบ Public หรือแบบ Private ซึ่งคุณสามารถ
กำหนดเนื้อหาที่ต้องการอบรมได้เอง และนัดอบรมในวันและเวลาที่สะดวก


Excel-logo-icon 90bw

 

xlroom850
ห้องฝึกอบรม Excel Expert Training

EETLogo wTableSML

EETEmailPhone

 

 

 

EETSmart01

Go to top