เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ผู้เข้าอบรมนำแฟ้มปัญหาที่ทำแบบเหนื่อยยากแสนเข็ญมาให้ดู เล่าให้ฟังว่ากว่าจะเปลี่ยนหน้าตาตารางข้อมูลที่ได้รับมาให้ตรงกับแบบที่ต้องการ ต้องใช้เวลาแก้ไขอยู่ 2 – 3 วันและร่วมกับเพื่อนอีก 2 คนแบ่งหน้าที่กันทำ เขียนขั้นตอนแต่ละขั้นมาให้ดูว่ากว่าจะแก้เสร็จเหนื่อยใจมากๆ

ปัญหานี้ผมใช้เวลาคิดอยู่ 2 คืน หาทางแก้ไขโดยใช้สูตรร่วมกับการใช้คำสั่งบนเมนูไม่กี่ขั้นตอน จากเดิมที่ต้องใช้ 3 คน 3 วัน มาเสร็จในพริบตา ภาพสีหน้าและสายตาแห่งความดีใจของเจ้าของคำถามนี้ปรากฏขึ้นทันที

Go to top