เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down
Print
Parent Category: Excel Classes
Category: 12 Hours Classes

เทคนิคการมอบหมายงานและการใช้ Microsoft Excel สำหรับผู้บริหาร
Microsoft Excel for Executive and Management

ทุกวันนี้ตัวเลขแทบทั้งหมดที่ใช้ในการตัดสินใจได้มาจากโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งถ้าผู้บริหารมอบหมายงานไม่เป็นย่อมต้องใช้เวลารอคอยนานเป็นวันหรือนานกว่านั้น เมื่อคิดจะดัดแปลงแก้ไขก็ทำได้ยากเพราะลืมบอกลูกน้องให้เผื่อเอาไว้ ตัวเลขที่ได้มาแล้วเสนอรายงานขึ้นไปก็จำใจเชื่อว่าถูกต้องเพราะตรวจสอบเองไม่เป็น เรื่องที่ควรทำได้เองก็เอาแต่พึ่งคนอื่น และจากคำสั่งของตัวเองนั่นแหละที่กลายเป็น ข้อจำกัดทำให้รายงานไม่ถูกต้องเสมอไป พอพนักงานที่สร้างแฟ้มลาออกก็ยังสั่ง ให้ใช้แฟ้มนั้นอยู่เพราะดูไม่ออกว่าไม่เหมาะที่จะใช้อีกแล้ว

ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีมอบหมายงานที่ใช้ Excel วิธีใช้ Excel ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร วิธีตรวจสอบความถูกต้อง และชมการสาธิตศักยภาพของ Excel ว่าใช้ทำอะไรได้บ้างหรือทำไม่ได้

ระยะเวลาที่ใช้อบรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

 หัวข้อการอบรมและสัมมนา

  1. ชมการสาธิตหลากหลายทางออกในการใช้ Excel พร้อมรับทราบข้อดี ข้อเสีย และข้อควรระวัง
  2. วิธีเลือกใช้ Excel ให้เหมาะกับความรู้ความสามารถการใช้ Excel ของผู้บริหารหรือผู้ใช้
  3. เรื่องต้องห้ามเด็ดขาดในการใช้ Excel ซึ่งไม่มีทางควบคุมได้ด้วยโปรแกรม Excel
  4. ปัญหาที่เกิดจากการใช้ Excel แบบไทยๆซึ่งผู้บริหารต้องสังเกตให้ดี
  5. เรื่องที่ห้ามตามใจหัวหน้าเพราะมักทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นยาก
  6. วิธีมอบหมายงานและวิธีตรวจสอบความถูกต้อง ป้องกันทุจริต
  7. แนวทางการสร้างคนเก่ง Excel การวางแผนอบรม และสนับสนุนให้ทำงานร่วมกันนานๆ
  8. สูตรและคำสั่ง Excel ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร

  

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.