เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down

การใช้ Excel ในการวางแผนและตัดสินใจ
Excel for Planner and Decision Maker

เมื่อใดก็ตามที่คุณขึ้นชื่อว่าเป็นผู้บริหาร เมื่อนั้นคุณจะต้องสามารถนำข้อมูลตัวเลขในอดีตและปัจจุบันมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการทำงานในอนาคต ซึ่งการวางแผนที่รอบคอบนั้นต้องสามารถตอบโจทย์ที่มองไปในอนาคตได้ว่าแผนงานนั้นจะเสร็จสิ้นในวันเวลาใด หรือคำนวณย้อนกลับจากอนาคตมายังปัจจุบันว่าหากต้องการให้เสร็จในวันนั้นเวลานั้นจะต้องเริ่มงานตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือคำนวณหาระยะเวลาระหว่างช่วงวันที่กำหนดไม่ว่าจะมีวันหยุดแทรกหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปไม่สามารถใช้ Excel วางแผนได้โดยวิธีปกติ หากจะสร้างสูตรคำนวณขึ้นมาเองก็ต้องใช้สูตรซ้อนกันยาวเหยียดจนเกินกว่าพื้นความรู้ Excel ของผู้บริหารที่มักไม่เก่งหรือไม่เชี่ยวชาญ Excel นัก

หลักสูตรการใช้ Excel ในการวางแผนและตัดสินใจนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ Function Add-in ซึ่งเป็นสูตรลัดที่วิทยากรสร้างขึ้นมาเองเพื่อใช้สำหรับการวางแผนกำหนดการโดยเฉพาะ และฝึกใช้ Excel ในการตัดสินใจเลือกทางออกที่ยืดหยุ่นในปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีเพียงทางออกเดียวที่ดีที่สุดเสมอไป

จุดมุ่งหมาย

 1. สามารถคำนวณได้ผลลัพธ์ถูกต้อง
 2. สามารถวางแผนกำหนดการ
 3. สามารถใช้ Excel คำนวณหา Sensitivity Study
 4. สามารถสร้างกราฟที่ยืดหยุ่นต่อการแสดงผลและตัดสินใจ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ผ่านการอบรมหลักสูตรฉลาดใช้เคล็ดลับของ Excel อย่างมืออาชีพมาก่อน หรือต้องรู้จักการใช้ $, Range Name,และการสร้างสูตรลิงก์ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้มมาก่อน

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม

6 - 12 ชั่วโมง ขึ้นกับความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรมและจำนวนผู้เข้าอบรม

วิธีการอบรม

ชมการสาธิตตัวอย่าง เรียนรู้หลักการคิด และฝึกปฏิบัติจากตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้แล้ว

เนื้อหา

 • สูตรและคำสั่งบนเมนู Excel ที่จำเป็นสำหรับการวางแผน
 • อย่าเชื่อสิ่งที่เห็น Excel ไม่ได้คำนวณผลลัพธ์ถูกต้องเสมอไป
 • วิธีที่ถูกต้องในการปรับตัวเลขให้ถูกต้อง
 • วิธีใช้วันที่และเวลา
 • วิธีวางแผนกำหนดการแบบไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ โดยมีวันหยุดแทรก
 • วิธีคำนวณแผนการรับจ่ายเงินหรือสินค้าตามกำหนดเวลา
 • วิธีปรับโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจ
 • วิธีใช้ Goal Seek และ Data Table ในการคำนวณหา Sensitivity Study
 • วิธีใช้ Solver ในการคำนวณ Linear Programming เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด
 • วิธีใช้ Data Validation ร่วมกับ Conditional Formatting
 • วิธีสร้างกราฟที่ยืดหยุ่น (Dynamic Chart)

หมายเหตุ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับบริหาร หรือเตรียมตัวเป็นระดับบริหาร และทำงานเกี่ยวข้องกับการวางแผนตัดสินใจ

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top