เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down
Print
Parent Category: Excel Classes
Category: 12 Hours Classes

การใช้ Excel ในการวางแผนและตัดสินใจ
Excel for Planner and Decision Maker

เมื่อใดก็ตามที่คุณขึ้นชื่อว่าเป็นผู้บริหาร เมื่อนั้นคุณจะต้องสามารถนำข้อมูลตัวเลขในอดีตและปัจจุบันมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการทำงานในอนาคต ซึ่งการวางแผนที่รอบคอบนั้นต้องสามารถตอบโจทย์ที่มองไปในอนาคตได้ว่าแผนงานนั้นจะเสร็จสิ้นในวันเวลาใด หรือคำนวณย้อนกลับจากอนาคตมายังปัจจุบันว่าหากต้องการให้เสร็จในวันนั้นเวลานั้นจะต้องเริ่มงานตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือคำนวณหาระยะเวลาระหว่างช่วงวันที่กำหนดไม่ว่าจะมีวันหยุดแทรกหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปไม่สามารถใช้ Excel วางแผนได้โดยวิธีปกติ หากจะสร้างสูตรคำนวณขึ้นมาเองก็ต้องใช้สูตรซ้อนกันยาวเหยียดจนเกินกว่าพื้นความรู้ Excel ของผู้บริหารที่มักไม่เก่งหรือไม่เชี่ยวชาญ Excel นัก

หลักสูตรการใช้ Excel ในการวางแผนและตัดสินใจนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ Function Add-in ซึ่งเป็นสูตรลัดที่วิทยากรสร้างขึ้นมาเองเพื่อใช้สำหรับการวางแผนกำหนดการโดยเฉพาะ และฝึกใช้ Excel ในการตัดสินใจเลือกทางออกที่ยืดหยุ่นในปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีเพียงทางออกเดียวที่ดีที่สุดเสมอไป

จุดมุ่งหมาย

  1. สามารถคำนวณได้ผลลัพธ์ถูกต้อง
  2. สามารถวางแผนกำหนดการ
  3. สามารถใช้ Excel คำนวณหา Sensitivity Study
  4. สามารถสร้างกราฟที่ยืดหยุ่นต่อการแสดงผลและตัดสินใจ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ผ่านการอบรมหลักสูตรฉลาดใช้เคล็ดลับของ Excel อย่างมืออาชีพมาก่อน หรือต้องรู้จักการใช้ $, Range Name,และการสร้างสูตรลิงก์ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้มมาก่อน

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม

6 - 12 ชั่วโมง ขึ้นกับความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรมและจำนวนผู้เข้าอบรม

วิธีการอบรม

ชมการสาธิตตัวอย่าง เรียนรู้หลักการคิด และฝึกปฏิบัติจากตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้แล้ว

เนื้อหา

หมายเหตุ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับบริหาร หรือเตรียมตัวเป็นระดับบริหาร และทำงานเกี่ยวข้องกับการวางแผนตัดสินใจ

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.