เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down
Print
Parent Category: Excel Classes
Category: 12 Hours Classes

ฉลาดใช้เคล็ดลับของ Excel อย่างมืออาชีพ
Smart Tips for Excel Expert

หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ Excel ในการทำงานทุกคนซึ่งอยากเก่ง Excel เป็นความรู้พื้นฐานซึ่งช่วยทำให้ไม่กลัว Excel อีกต่อไป เมื่อหัวหน้ามอบหมายงานมาให้ก็สามารถใช้ Excel สร้างงานได้อย่างรวดเร็ว ให้ผลลัพธ์ถูกต้อง แม่นยำ และยืดหยุ่นต่อความต้องการในการบริหาร

พื้นฐานที่ดีย่อมช่วยทำให้ผู้ใช้ Excel รู้จักพึ่งตัวเองในการเรียนรู้สูตรหรือคำสั่งบนเมนู สามารถสร้างงานที่มีประโยชน์ไม่เพียงแต่ในระยะยาว หากยังสามารถนำแฟ้มนั้นไปให้ผู้อื่นใช้ต่อได้สะดวกอีกด้วย

หลักสูตรนี้ต่างจากหลักสูตรอื่นในท้องตลาดที่มักใช้เวลาอบรมสอนข้ามขั้นไปเน้นสูตรอะไรเยอะแยะไปหมด แต่ไม่ได้ให้ความรู้พื้นฐานว่า ตัวผู้ใช้ Excel จะต้องทำอย่างไรก่อนแล้ว Excel จึงจะคำนวณได้ถูกต้อง

rightSML

หลักสูตรฉลาดใช้เคล็ดลับของ Excel อย่างมืออาชีพ เป็นความรู้ที่ขาดไม่ได้ของผู้ใช้ Excel ทุกคน และขอแนะนำให้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ก่อนเรียนหลักสูตรอื่น

จุดมุ่งหมาย

  1. เป็นความรู้พื้นฐานในการใช้สูตรและคำสั่งของ Excel
  2. สามารถใช้ Excel ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และทำงานเสร็จเร็วขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ต้องเคยใช้ Excel มาก่อนบ้าง สามารถสร้างสูตรและคุ้นเคยกับการใช้คำสั่งเมนู

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม

6 - 12 ชั่วโมง ขึ้นกับความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรมและจำนวนผู้เข้าอบรม

วิธีการอบรม

ชมการสาธิตตัวอย่าง เรียนรู้หลักการคิด และฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้แล้ว

เนื้อหา

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.