Print
Parent Category: Articles
Category: Developer and Designer Articles

วันที่เป็นความผิดพลาดที่พบเห็นเสมอเมื่อผู้เข้าอบรมเปิดแฟ้มที่ตัวเองสร้างไว้อย่างดีขึ้นมาอวด “แหม อยากจะอวดฝีมือให้อาจารย์ดูสักหน่อย แต่กลับเจอสิ่งที่หนูทำผิดจนได้” ... ไม่ต้องกังวลหรอกครับเพราะเรื่องการใช้วันที่ใน Excel เนี่ย เกือบจะร้อยทั้งร้อยคนทำผิดกันทั้งนั้น ถ้าวันเวลาที่บันทึกไว้มักไร้ค่าก็ยังดีกว่าเป็นค่าที่ร้าย

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่บันทึกเก็บไว้หรือตารางรายงานต่างต้องมีวันที่กำกับไว้เสมอเพื่อบอกให้ผู้ใช้ทราบว่าเป็นข้อมูลของวันที่อะไร เดือนอะไร และปีอะไร ถึงวันที่อะไร เดือนอะไร ปีอะไร ซึ่งเลขของวันที่ ชื่อเดือน กับเลขปีที่แสดงไว้ มักมีประโยชน์สำหรับคนดูเท่านั้น แต่ไร้ความหมายสำหรับการนำไปคำนวณเพื่อใช้งานต่อ

DateText

พอเห็นคำว่า Jan ที่แสดงไว้ในเซลล์เพื่อบอกว่าเป็นข้อมูลของเดือนมกราคม สิ่งแรกที่ผมจะทำก็คือเลิกจัดรูปแบบที่จัดข้อมูลให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา เพื่อดูว่าคำว่า Jan นั้นมันชิดซ้ายหรือชิดขวาตามธรรมชาติของตัวของมันเอง

ข้อมูลที่เก็บไว้ในแฟ้ม Excel ต้องเอื้อประโยชน์ให้สามารถค้นหาหรือคำนวณหายอดรวมของตัวเลขตั้งแต่วันเดือนปีถึงวันเดือนปีที่ต้องการได้ทันที (ทันทีในที่นี้ คือ ทันทีจริงๆ) ส่วนข้อมูลในรูปข้างต้นนั้นแม้คุณดูแล้วเข้าใจและชมว่าสวยดี แต่สำหรับการใช้งานต่อใน Excel นั้น ไร้ค่า ครับ