สำหรับผู้ที่เข้าอบรมกับ Excel Expert Training นอกจากจะต้องเข้าใจว่า สูตร IF ใช้ทำอะไร จะสร้างสูตร IF ได้อย่างไร และในวงเล็บของสูตรประกอบด้วยอะไรบ้าง ยังต้องรู้จักคิดด้วยเหตุผลอีกว่า ทำไมหรือเพราะอะไรจึงต้องใช้สูตร IF และจะใช้สูตร IF เมื่อใด

ทุกครั้งที่ใช้ Excel ในการตัดสินใจ สูตร IF เป็นสูตรยอดนิยมที่ถูกคิดถึงก่อนสูตรอื่นๆ แค่รู้จักสูตร IF สูตรเดียวก็สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องใช้สูตรอื่นเลย ทำไม?

เพราะสูตร IF เป็นสูตรเดียวของ Excel ที่สามารถตรวจสอบเงื่อนไขทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข = > < >= <= หรือ <> โดยเงื่อนไขที่ใช้เปรียบเทียบกันนั้นจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือสูตรก็ได้ เรียกได้ว่าสูตรนี้ช่วยในการตัดสินใจได้ครอบจักรวาล

แต่ถ้าใช้สูตร IF เป็นแค่สูตรเดียว กว่าจะหาแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไขเยอะแยะได้ก็ต้องสร้างสูตร IF ซ้อนกันยาวเหยียด กลายเป็นสูตร IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF รวมกันทั้งหมด 65 IF (นับ IF แรกรวมกับ IF ในวงเล็บที่ซ้อนได้ 64 IF)

ถ้าอยากจะซ้อน IF ให้มีเงื่อนไขเกินกว่านี้ก็ทำได้ไม่ยาก แค่ใช้เซลล์หลายๆเซลล์มาคำนวณค่าต่อเนื่องกัน จะทำให้ใช้ IF ตัดสินใจกี่หมื่นกี่แสนเงื่อนไขก็ได้

อย่านึกว่าคนที่สร้างสูตรซ้อนกันได้ยาวมากๆจะเป็นคนเก่งเสมอไป เขาต้องตอบได้ว่าที่ต้องซ้อนกันหลายๆชั้นนั้นเมื่อมีเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยใช่ไหม

  • ต้องใช้เงื่อนไข = > < >= <= หรือ <> คละกัน
    หรือ
  • ผลจากการตรวจสอบแต่ละเงื่อนไข ต้องการทำให้สูตรคืนค่าต่างกันไปทุก IF
    หรือ
  • ใช้เงื่อนไขซึ่งอ้างอิงจากเซลล์ที่กระจายกัน ไม่ได้อยู่ติดกัน

ถ้าทุกเงื่อนไขที่ใช้เปรียบเทียบเป็นแบบตรวจสอบว่าเท่ากันหรือไม่ สามารถใช้สูตร Choose หรือ VLookup แทน IF ไปได้เลย โดย Choose ใช้เงื่อนไขที่เทียบกับตัวเลข 1 – 254 ส่วน VLookup จะเทียบกับตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้
http://www.excelexperttraining.com/forums/content.php?r=259

ถ้าทุกเงื่อนไขที่ใช้เปรียบเทียบเป็นแบบตรวจสอบว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือไม่ สามารถใช้ VLookup แทน IF ได้โดยนำค่าที่ใช้ตรวจสอบมาสร้างเป็นตารางติดกันแล้วเรียงลำดับค่าใน column แรกในตารางที่จะใช้หาคำตอบจากน้อยไปมาก
http://www.excelexperttraining.com/forums/content.php?r=260

ถ้าผลจากการตรวจสอบแต่ละเงื่อนไข ต้องการทำให้สูตรคืนค่าเดียวกันในทุก IF ที่ซ้อนกัน ก็เลิกซ้อน IF หลายชั้นกันไปได้เลย เพราะสามารถใช้สูตร And หรือ OR มาช่วยตรวจสอบเงื่อนไขทั้งหมดทีเดียวทำให้เหลือ IF เพียงชั้นเดียว
http://www.excelexperttraining.com/forums/content.php?r=255

ถ้าสามารถนำค่าที่ใช้เป็นเงื่อนไขมาสร้างเป็นตารางติดกันได้ สามารถใช้สูตร VLookup, HLookup, Lookup, Match, Index มาใช้แทน IF ได้เลย

เมื่อรู้จักเลือกใช้สูตรให้เหมาะกับโครงสร้างตารางและเงื่อนไขแล้ว จะเหลือโอกาสให้ใช้สูตร IF ลดลงมากและไม่จำเป็นต้องซ้อนกันหลายชั้น

ขอให้จำไว้ว่า สูตร IF ให้ใช้กับเงื่อนไขที่สามารถแกะได้ง่ายๆเท่านั้น หากซ้อนๆๆๆๆๆกันหลายๆๆๆๆๆชั้นแล้วทำให้แกะยากแสนยาก ดูไม่ออกว่าถูกหรือผิด ต้องหาทางหลีกเลี่ยงสูตร IF แล้วหนีร้อนไปใช้สูตรอื่นดีกว่า

แนะนำให้อ่านเรื่องสูตร IF และสูตรอื่นที่ใช้ตัดสินใจได้จาก

http://www.excelexperttraining.com/forums/content.php?r=139-excel-formula-function

 

E-Learning

Go to top