Print
Parent Category: Articles
Category: General Users Articles

การหายอดรวมเป็นงานสำคัญหมายเลข 1 ที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ในการบวกเลขอยู่ทุกวัน เรียกว่าเป็น “สูตรหากิน” ที่ใช้กันจนหลายคนหลงผิด มองข้าม เพราะคิดว่าตัวเองใช้เป็น ใช้เก่ง ใช้คล่องกันอยู่แล้ว ผู้ใช้ Excel ส่วนใหญ่ยังคงรู้จักวิธีบวกเลขแต่เพียงผิวเผิน พอเจอตารางหน้าตาแปลกๆที่ไม่คุ้นเคย ก็ไม่ทราบวิธีที่จะหายอดรวมให้ได้ทันทีตามที่หัวหน้าต้องการเสียแล้ว เมื่อตารางมีข้อมูลเพิ่มขึ้นก็ต้องเสียเวลามาปรับสูตรหายอดรวมกันใหม่อีก โดยหาทราบไม่ว่าวิธีการหายอดรวมยังมีเคล็ดลับอีกหลายอย่างที่คุณยังไม่รู้ และวิธีการที่จะช่วยหายอดรวมให้ได้ก็มิได้ขึ้นกับการใช้สูตร SUM หรือสูตรอื่นเท่านั้นหรอก

คุณใช้เรื่องเหล่านี้เป็นแล้วหรือยัง : SUM, ADD, SUMIF, SUMIFS, SumArray, SumIFArray, SUMPRODUCT, DSUM, Group Outline, Custom View, GETPIVOTDATA, Table, SubTotal, Data Table

ถ้าหัวหน้าถามว่าตั้งแต่วันที่นั้นถึงวันที่นี้ ในเดือนนั้นถึงเดือนนี้ จากปีนั้นถึงปีนี้ ได้ขายสินค้าชื่อนั้น ขายให้กับลูกค้าซึ่งมีรายชื่อต่อไปนี้ มียอดรวมการขายเป็นเท่าไรและขายไปกี่ครั้ง คุณต้องสามารถตอบปัญหาแบบนี้ได้ทันที (โดยข้อมูลเก็บไว้ในโครงสร้างที่ไม่สามารถใช้กับ Pivot Table หรือแม้แต่จะหายอดรวมด้วยสูตร SUMIFS ก็ไม่ได้เสียด้วยนะจะบอกให้)

ในหลักสูตรเคล็ดลับการหายอดรวม ... หลากหลายเรื่องลับที่จำเป็นต้องรู้ของ Excel นี้ จะนำเสนอสุดยอดเคล็ดลับและลัดทุกวิธีของ Excel ที่สามารถนำมาใช้ร่วมกันในการบวกเลข จะช่วยทำให้สามารถหายอดรวมที่คุณคิดว่าไม่มีทางทำได้มาก่อน แม้จะใช้ Pivot Table ก็ไม่สามารถหายอดรวมที่ต้องการได้ ซึ่งเคล็ดลับเหล่านี้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสูตรอื่นๆได้อีกด้วย

คุณจะได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหาและกลยุทธการสร้างสูตรให้เหมาะกับโครงสร้างตารางหลากหลายแบบ ซึ่งทำให้ได้รับประโยชน์ยิ่งกว่าการรู้จักแค่สูตรซึ่งใครๆก็สอนกันได้

อ่าน ปัญหายอดนิยมของการหายอดรวม

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

  1. สามารถหายอดรวมคำตอบที่ไม่คิดว่าจะมีทางทำได้มาก่อน
  2. ประหยัดแรงและเวลา เพราะสามารถหายอดรวมที่ต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลาปรับแต่งหน้าตาตารางอีกต่อไป
  3. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณได้ง่ายและทราบที่ไปที่มาอย่างชัดเจน
  4. สามารถสร้างงานที่ยืดหยุ่นช่วยหาคำตอบทุกอย่างที่ผู้บริหารต้องการได้อย่างทันที

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าอบรม Excel Expert Training

  1. โปรดนำเครื่องโน้ตบุ้คพร้อมสายชาร์ตไฟ และเมาส์มาด้วยเพื่อสะดวกในการใช้ Excel
  2. ในการอบรมจะใช้โปรแกรม Excel 2010 เมนูอังกฤษ ในโน้ตบุ้คควรติดตั้ง Excel 2007/2010/2013 รุ่นใดก็ได้
  3. นำสมุดจดพร้อมเครื่องเขียนมาเอง
  4. ขอให้มาถึงก่อนการอบรม 9.00 น.อย่างน้อย 15 นาที
  5. หากขับรถมาเอง ให้จอดที่ลานจอดรถของโรงแรมตรงข้ามหน้าบ้านผม แจ้งรปภว่ามาหาอาจารย์สมเกียรติ จอดฟรีครับ

ระยะเวลาที่ใช้อบรม

3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 9.00 - 12.00 น.

จำนวนผู้เข้าอบรมและราคา

รอบละ 4 คนเท่านั้น ค่าอบรมคนละ 2,000 บาท

สถานที่อบรม

อบรมที่ห้องฝึกอบรม Excel ซอยรามคำแหง 35 (ดูแผนที่ย่านรามคำแหง)

 

เนื้อหา