เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down
Print
Parent Category: Training Manuals
Category: Work Simplification with Excel Expert VBA Manual

เมื่อใดที่คลิกลงไปในชีทหรือเซลล์ เมื่อนั้น Macro Recorder จะสร้างรหัส VBA ที่ระบุชื่อชีทหรือตำแหน่งเซลล์ตายตัว เช่น หากต้องการควบคุมให้บันทึกเลข 123 ลงไปที่เซลล์ A5 ของ Sheet3 ให้เลือกเซลล์ที่อยู่ในชีทอื่นก่อน จากนั้นให้เริ่มบันทึก Macro โดยคลิกเลือก Sheet3 แล้วคลิกเซลล์ A5 พิมพ์เลข 123 ลงไปแล้วกด Enter ซึ่งจะเกิดรหัส VBA ซึ่งจะทำงาน ณ ตำแหน่งเซลล์เดิมของชีทชื่อเดิมด้วยเท่านั้น

Sheets("Sheet3").Select
Range("A5").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "123"

ตัวอย่างนี้หากใช้วิธีที่ไม่คลิก โดยให้คลิกเลือกเซลล์ A5 ไว้ก่อน แล้วเริ่มบันทึก Macro เพียงขั้นเดียว โดยพิมพ์เลข 123 ลงไปแล้วกด Enter จะเกิดรหัสซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อได้กับทุกตำแหน่งเซลล์

ActiveCell.FormulaR1C1 = "123"

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.