คนที่เพิ่งเริ่มฝึกใช้ VBA หรือแม้แต่คนที่ใช้ VBA มานาน มักติดปัญหาตรงที่ไม่รู้ว่า รหัสคำสั่ง VBA ที่ตนต้องนำมาใช้นั้นเป็นอย่างไร บางคนสามารถเปิดตำราค้นหารหัสได้แล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะดัดแปลงรหัสอย่างไรได้บ้าง ครั้นติดปัญหา ไม่สามารถแก้ไขทำต่อด้วยตนเอง ก็จะยกปัญหาขึ้นถามบนเว็บ พอได้คำตอบไปใช้งานสักพัก ต่อมาไม่นานก็กลับมาถามหารหัสต่อจากคำถามเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก

ขอย้ำอีกครั้งว่าถ้าอยากคิดใช้ VBA ต้องขอให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เพราะ VBA มีทั้งคุณมีทั้งโทษ เป็นดาบสองคม หากคิดใช้ VBA แล้วต้องใช้ให้เป็น หาทางใช้ให้ถูกวิธี ทุกครั้งที่ติดปัญหา ต้องพยายามหาทางแก้ไขด้วยตนเองให้ได้ ต่อเมื่อหมดหนทางแล้วจึงสอบถามจากผู้มีความรู้ และทำความเข้าใจกับคำตอบที่ได้รับมา อย่าท่อง อย่าลอก อย่าเอาไปใช้โดยปราศจากความเข้าใจ

ในบทนี้จะแนะนำวิธีใช้ Macro Recorder ช่วยในการเรียนรู้ VBA จะได้ทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเสียก่อน

E-Learning

Go to top