สัญญาณเตือน ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เราสบายใจมากขึ้น เพราะหากรหัส VBA ที่กำลังทำงานอยู่นั้น มีหลายขั้นตอน หรือกำลังจะทำขั้นตอนที่สำคัญห้ามผิดพลาด ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนดังกล่าว ควรมีสัญญาณเตือนแสดงขึ้นบนจอ เพื่อบอกให้เราทราบว่า ที่ผ่านไปนั้นเป็นขั้นตอนใดที่ทำเสร็จไปแล้ว ขณะนี้กำลังจะทำขั้นตอนใดต่อไป หรือเมื่อพบว่า จากขั้นตอนที่ทำไปแล้วนั้น ทำให้สถานการณ์ต่างไปจากเดิม เราจะยอมให้รหัสทำงานต่อไปอีกหรือไม่

E-Learning

Go to top