เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down
Print
Parent Category: Training Manuals
Category: Work Simplification with Excel Expert VBA Manual

 

InputBox(prompt[, title] [, default])

ตัวอย่างการใช้งาน

[Source] = InputBox("Value is : ", "Expert", [Source])

image025

InputBox แสดงค่าที่บันทึกไว้ในเซลล์ Source และเปิดให้บันทึกค่าใหม่แทนค่าเดิม

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.