คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่สมกับที่เป็นคอมพิวเตอร์ ต่อเมื่อเราสามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเองตั้งแต่ต้นจนจบ และสามารถทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ตามต้องการ โดยลักษณะการทำงานทวนซ้ำ (Looping) นี้มีหลายแบบ ได้แก่

  1. การทวนซ้ำตามจำนวนรอบที่เรากำหนด
  2. การทวนซ้ำตามจำนวนข้อมูล
  3. การทวนซ้ำจนสมบูรณ์ตามเงื่อนไข

E-Learning

Go to top