เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down
Print
Parent Category: Training Manuals
Category: Work Simplification with Excel Expert VBA Manual

For...Next Statements เป็นรหัสที่ใช้สั่งให้ทำงานทวนซ้ำตามจำนวนรอบที่เรากำหนด โดยมีโครงสร้างการเขียนดังนี้

For counter = start To end [Step step]
    [statements]
    [Exit For]
    [statements]
Next [counter]


ตัวอย่าง

ต้องการสั่งพิมพ์สลิปเงินเดือนให้กับพนักงานทุกคน

image027

For i = 1 To [Total]
    [Choice] = i
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut
Next i


Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.