เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down
Print
Parent Category: Training Manuals
Category: Excel Expert Tips Tricks and Traps Manual

ค่าที่พิมพ์บันทึกลงไปในเซลล์หรือผลจากการคำนวณมีอยู่เพียง 3 อย่างคือ ค่าที่ถือเป็นText ค่าที่ถือเป็น Number และค่าที่ error ไม่สามารถนำไปใช้คำนวณต่อได้


หลักการใช้ Excel ที่ดี คือ ค่าใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข ก็ขอให้เป็นตัวเลขที่ชิดขวาของเซลล์เสมอ ไม่ควรใช้ตัวเลขที่ชิดซ้ายของเซลล์

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.