จากที่อธิบายมาแล้วว่าสูตร Match และ Index เหมาะกับการค้นหาข้อมูลจากตารางซึ่งไม่ได้อยู่ติดกันเป็นตารางเดียวก็ตาม แต่ในการใช้งานจริงมิได้เป็นไปตามหลักดังกล่าวนี้เสมอไป เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นซึ่งสำคัญกว่าลักษณะโครงสร้างของข้อมูลในการเลือกใช้สูตร VLookup หรือใช้สูตร Match และ Index ดังนี้

  • หากผู้สร้างแฟ้มเป็นเพียงคนเดียวที่จะใช้แฟ้มนั้น จะเลือกใช้สูตรใดก็ได้ตามใจชอบ
  • ถ้าใช้งานไปแล้วพบว่าแฟ้มทำงานช้าลง ให้เปลี่ยนจากสูตร VLookup แบบ Exact Match มาเป็นสูตร VLookup แบบ Approaching Match โดยสั่งจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากด้วย แต่ถ้าแฟ้มยังทำงานช้าอยู่อีก จึงปรับสูตรเป็น Match และ Index
  • ถ้าคิดว่าตารางข้อมูลที่ใช้ในการค้นหานั้น จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างอีกต่อไปแล้วหรือเป็นตารางเล็กมีขนาดไม่ใหญ่ การใช้สูตร VLookup จะสะดวกกว่า แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างตารางอีกหรือไม่หรือเป็นตารางข้อมูลขนาดใหญ่ ควรเลือกใช้สูตร Match และ Index เพื่อป้องกันไว้ก่อนเพราะสูตรนี้จะยังคงทำงานได้แม้ว่าโครงสร้างตารางมีการเปลี่ยนแปลง
  • ถ้ามีผู้ใช้แฟ้มร่วมกันหลายคน ควรเลือกใช้สูตร Match และ Index เพื่อป้องกันกรณีที่ผู้ใช้งานอาจเผลอเข้าไปแก้ไขโครงสร้างตาราง
  • หากเลือกใช้สูตร Match และ Index ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้มหรือข้ามตารางที่ไม่ติดกัน ต้องคอยตรวจสอบว่าข้อมูลรายการเดียวกันถูกจัดเก็บไว้ในลำดับเดียวกันในทุกตาราง หากไม่แน่ใจขอให้ใช้สูตร Match หาตำแหน่งรายการในแต่ละตารางจะปลอดภัยยิ่งขึ้น
  • ถ้าไม่มีเวลาแก้ไขสูตร ให้จัดซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่ทำงานเร็วขึ้นมาใช้งานแทน เพราะค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่มีราคาไม่แพงเหมือนแต่ก่อน และยังประหยัดกว่าการเสียแรงเสียเวลามาแก้ไขสูตรเอง (อย่าลืมคิดค่าตัวคนสร้างสูตรมาเทียบกับค่าเครื่องคอมพิวเตอร์)

คำแนะนำเหล่านี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะตามความชอบและเหตุผลส่วนตัวดังที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น

E-Learning

Go to top