เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down
Print
Parent Category: Training Manuals
Category: Managing Data with Excel Manual

จากที่อธิบายมาแล้วว่าสูตร Match และ Index เหมาะกับการค้นหาข้อมูลจากตารางซึ่งไม่ได้อยู่ติดกันเป็นตารางเดียวก็ตาม แต่ในการใช้งานจริงมิได้เป็นไปตามหลักดังกล่าวนี้เสมอไป เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นซึ่งสำคัญกว่าลักษณะโครงสร้างของข้อมูลในการเลือกใช้สูตร VLookup หรือใช้สูตร Match และ Index ดังนี้

คำแนะนำเหล่านี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะตามความชอบและเหตุผลส่วนตัวดังที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.