เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down

Total: 11 results found.

Search for:
Search Only:

1. เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy - Oct 20
(Events)
  หลักสูตรนี้ถือเป็นความรู้พื้นฐาน ช่วยเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน ทำให้คุณสามารถเข้าอบรมหลักสูตรอื่นได้อย่างมั่นใจ พร้อมรับเกียรติบัตรของ Excel Expert Training เป็นหลักฐานแห่งความภาคภูมิใจจากการร่วมเข้าอบรม ...
Created on 20 October 2019
2. Excel Dynamic and Automatic Solutions - Oct 27
(Events)
... Data Validation, Conditional Formatting, วิธีสร้างกราฟ และ Pivot Table ซึ่งหากเคยลองใช้งานเรื่องเหล่านี้มาก่อนบ้างจะดีมาก คำแนะนำสำหรับผู้เข้าอบรม Excel Expert Training โปรดนำเครื่องโน้ตบุ้คพร้อมสายชาร์ตไฟ ...
Created on 27 October 2019
3. เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy - Nov 3
(Events)
  หลักสูตรนี้ถือเป็นความรู้พื้นฐาน ช่วยเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน ทำให้คุณสามารถเข้าอบรมหลักสูตรอื่นได้อย่างมั่นใจ พร้อมรับเกียรติบัตรของ Excel Expert Training เป็นหลักฐานแห่งความภาคภูมิใจจากการร่วมเข้าอบรม ...
Created on 03 November 2019
4. Excel Dynamic and Automatic Solutions - Nov 10
(Events)
... Data Validation, Conditional Formatting, วิธีสร้างกราฟ และ Pivot Table ซึ่งหากเคยลองใช้งานเรื่องเหล่านี้มาก่อนบ้างจะดีมาก คำแนะนำสำหรับผู้เข้าอบรม Excel Expert Training โปรดนำเครื่องโน้ตบุ้คพร้อมสายชาร์ตไฟ ...
Created on 10 November 2019
5. สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel - Nov 17+24
(Events)
... Excel ในงานเฉพาะด้านต่อไป   คำแนะนำสำหรับผู้เข้าอบรม Excel Expert Training โปรดนำเครื่องโน้ตบุ้คพร้อมสายชาร์ตไฟ และเมาส์มาด้วยเพื่อสะดวกในการใช้ Excel ในโน้ตบุ้คควรติดตั้ง Excel 2007/2010/2013/2016/2019/365 ...
Created on 17 November 2019
6. <span class="highlight">Training</span> Room&#160;...
(Category)
Created on 12 March 2015
7. <span class="highlight">Training</span> Manuals&#160;...
(Category)
Created on 02 June 2018
8. <span class="highlight">Training</span> Articles&#160;...
(Category)
Created on 13 March 2015
9. Private <span class="highlight">Training</span>&#160;...
(Category)
Created on 12 March 2015
10. In-house <span class="highlight">Training</span>&#160;...
(Category)
Created on 12 March 2015
11. Excel <span class="highlight">Training</span> and Consulting&#160;...
(Category)
Created on 12 March 2015
Go to top