เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down

Total: 10 results found.

Search for:
Search Only:

1. Excel Dynamic and Automatic Solutions - June 23
(Events)
... Excel Expert Training โปรดนำเครื่องโน้ตบุ้คพร้อมสายชาร์ตไฟ และเมาส์มาด้วยเพื่อสะดวกในการใช้ Excel ในการอบรมจะใช้โปรแกรม Excel 2019 เมนูอังกฤษ ในโน้ตบุ้คควรติดตั้ง Excel 2007/2010/2013/2016/2019/365 ...
Created on 23 June 2019
2. เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy - July 14
(Events)
  หลักสูตรนี้ถือเป็นความรู้พื้นฐาน ช่วยเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน ทำให้คุณสามารถเข้าอบรมหลักสูตรอื่นได้อย่างมั่นใจ พร้อมรับเกียรติบัตรของ Excel Expert Training เป็นหลักฐานแห่งความภาคภูมิใจจากการร่วมเข้าอบรม ...
Created on 14 July 2019
3. สารพัดสูตรจัดการข้อมูลด้วย Excel - July 21
(Events)
... Name หรือใช้คำสั่งบนเมนูมาก่อน หรือถ้าจะให้ดีที่สุด ควรผ่านการอบรมหลักสูตรเรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy มาก่อน คำแนะนำสำหรับผู้เข้าอบรม Excel Expert Training โปรดนำเครื่องโน้ตบุ้คพร้อมสายชาร์ตไฟ ...
Created on 21 July 2019
4. สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel (ภาคพิสดาร)
(Events)
...  คุ้นเคยกับการใช้สูตรตัดสินใจและใช้คำสั่งบนเมนู คำแนะนำสำหรับผู้เข้าอบรม Excel Expert Training โปรดนำเครื่องโน้ตบุ้คพร้อมสายชาร์ตไฟ และเมาส์มาด้วยเพื่อสะดวกในการใช้ Excel ในการอบรมจะใช้โปรแกรม ...
Created on 31 December 2099
5. <span class="highlight">Training</span> Room&#160;...
(Category)
Created on 12 March 2015
6. <span class="highlight">Training</span> Manuals&#160;...
(Category)
Created on 02 June 2018
7. <span class="highlight">Training</span> Articles&#160;...
(Category)
Created on 13 March 2015
8. Private <span class="highlight">Training</span>&#160;...
(Category)
Created on 12 March 2015
9. In-house <span class="highlight">Training</span>&#160;...
(Category)
Created on 12 March 2015
10. Excel <span class="highlight">Training</span> and Consulting&#160;...
(Category)
Created on 12 March 2015
Go to top