เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down

Total: 12 results found.

Search for:
Search Only:

1. Excel Dynamic and Automatic Solutions - Sep1
(Events)
...  ควรผ่านการใช้ Excel มาพอสมควร รู้จักวิธีการใช้เมนูหรือสูตรมาก่อนบ้าง คำแนะนำสำหรับผู้เข้าอบรม Excel Expert Training โปรดนำเครื่องโน้ตบุ้คพร้อมสายชาร์ตไฟ และเมาส์มาด้วยเพื่อสะดวกในการใช้ Excel ...
Created on 01 September 2019
2. เคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA
(Events)
*** ใช้เวลาอบรม 2 วัน ในวันพุธที่ 11 และ 18 กันยายน 2562 ***   หลักสูตรนี้จะทำให้เรื่องยากกลายเป็นง่าย ทำงานที่นึกไม่ถึงว่าจะทำได้ ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณให้สะดวกสบายขึ้น สร้างผลงานจาก ...
Created on 11 September 2019
3. สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel
(Events)
สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel Excel Expert Tips Tricks and Traps *** หลักสูตรนี้ อบรม 2 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 22 และ 29 กันยายน 2562 *** มาหาทางใช้ Excel แบบคอมพิวเตอร์ให้เต็มที่ แล้วดัดแปลงใช้ Excel ...
Created on 22 September 2019
4. สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel - Oct 12+14
(Events)
สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel Excel Expert Tips Tricks and Traps *** หลักสูตรนี้ อบรม 2 วัน ในวันเสาร์ที่ 12 และวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 *** มาหาทางใช้ Excel แบบคอมพิวเตอร์ให้เต็มที่ แล้วดัดแปลงใช้ ...
Created on 12 October 2019
5. เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy - Oct 20
(Events)
  หลักสูตรนี้ถือเป็นความรู้พื้นฐาน ช่วยเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน ทำให้คุณสามารถเข้าอบรมหลักสูตรอื่นได้อย่างมั่นใจ พร้อมรับเกียรติบัตรของ Excel Expert Training เป็นหลักฐานแห่งความภาคภูมิใจจากการร่วมเข้าอบรม ...
Created on 20 October 2019
6. Excel Dynamic and Automatic Solutions - Oct 27
(Events)
...  ควรผ่านการใช้ Excel มาพอสมควร รู้จักวิธีการใช้เมนูหรือสูตรมาก่อนบ้าง คำแนะนำสำหรับผู้เข้าอบรม Excel Expert Training โปรดนำเครื่องโน้ตบุ้คพร้อมสายชาร์ตไฟ และเมาส์มาด้วยเพื่อสะดวกในการใช้ Excel ...
Created on 27 October 2019
7. <span class="highlight">Training</span> Room&#160;...
(Category)
Created on 12 March 2015
8. <span class="highlight">Training</span> Manuals&#160;...
(Category)
Created on 02 June 2018
9. <span class="highlight">Training</span> Articles&#160;...
(Category)
Created on 13 March 2015
10. Private <span class="highlight">Training</span>&#160;...
(Category)
Created on 12 March 2015
11. In-house <span class="highlight">Training</span>&#160;...
(Category)
Created on 12 March 2015
12. Excel <span class="highlight">Training</span> and Consulting&#160;...
(Category)
Created on 12 March 2015
Go to top