เชิญสมัครเข้าอบรมวันอาทิตย์ที่ 5 และ 12 พฤษภาคมนี้ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down

ราคาค่าอบรม Excel แบบตัวต่อตัวหรือ 1 - 6 คน (Private Training)

Price2562 Private

  • ถ้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วอยากอบรมเต็มวันๆละ 6 ชั่วโมง จะมีเงินเพิ่มต่อหลักสูตร ตามที่แสดงไว้ด้านล่างของรูป

ตัวอย่างที่ 1 ต้องการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรที่ใช้เวลาอบรม 12 ชั่วโมง โดยเลือกเข้าอบรมวันละ 3 ชั่วโมง มีผู้เข้าอบรม 3 - 4 คนและมีผู้ติดตาม 1 คน คิดเป็นเงินค่าอบรมรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท แต่ถ้าต้องการใช้เวลาอบรมวันละ 6 ชั่วโมงเพื่ออบรมให้เสร็จใน 2 วัน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท

ตัวอย่างที่ 2 ต้องการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรที่ใช้เวลาอบรม 6 ชั่วโมง โดยเลือกเข้าอบรมวันละ 3 ชั่วโมง มีผู้เข้าอบรม 1 - 2 คนและมีผู้ติดตาม 1 คน คิดเป็นเงินค่าอบรมรวมทั้งสิ้น 15,000 บาท แต่ถ้าต้องการใช้เวลาอบรมวันละ 6 ชั่วโมงเพื่ออบรมให้เสร็จใน 1 วัน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท 

หมายเหตุ

ผู้ติดตาม (Observer) หมายถึง ผู้ที่เข้ามาร่วมฟัง ช่วยซักถาม และร่วมเรียนด้วยโดยไม่ได้ลงมือฝึกใช้ Excel เหมาะสำหรับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่ต้องการเข้าสังเกตุการณ์หรืออธิบายปัญหาในการทำงานที่ควรหาทางแก้ไข และติดตามว่าพนักงานของตนได้เรียนอะไรไปบ้างต่อไปจะได้มอบหมายงานได้ถูกต้อง

ถ้าต้องการอบรมวันละ 6 ชั่วโมง เริ่มเวลา 9:00 - 16:00 น มีพักช่วงเช้าบ่ายช่วงละ 15 นาที และพักเที่ยง 1 ชั่วโมง โดยจะเปิดอบรมแบบนี้สำหรับผู้เข้าอบรมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือเมื่อมีเหตุผลอันควร


 

ราคาค่าอบรม ในกรณีขอคำปรึกษา (Consulting) ซึ่งไม่ได้ต้องการมาเรียน
หรือต้องการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ

  • ราคาค่าอบรม 10,000 บาทต่อคนต่อ 3 ชั่วโมง และมีผู้ติดตามได้ 1 คน
    โดยมีระยะเวลาอบรมอย่างน้อยรอบละ 3 ชั่วโมง 

 


 

ก่อนจะเปลี่ยนใจไปเลือกอบรมที่ราคาถูกกว่า แนะนำให้อ่านบทความเรื่อง

แพงหรือถูก เมื่อคิดเทียบกับราคาค่าตัวของคุณ

 

 

 

 

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top