เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down
Print

การอบรมแบบส่วนตัวเป็นการอบรมสำหรับกลุ่มซึ่งมาจากที่ทำงานเดียวกัน รับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 6 คน ทุกคนสามารถติดตามทำตัวอย่างได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง

เหมาะสำหรับเตรียมความรู้ Excel ให้พร้อมต่องานที่รับผิดชอบด้านใดด้านหนึ่งได้ทันที ช่วยแก้ปัญหาหรือหาทางออกที่ดีกว่า หรือเพื่อเตรียมตัวเข้าทำงาน สมัครงาน ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก 

ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกอบรมหลักสูตรใดก็ได้ที่ระบุไว้ในเว็บนี้ โดยสามารถเลือกหัวข้อเนื้อหาที่สนใจจากหลายหลักสูตรมาอบรม หรือจะให้อาจารย์สมเกียรติช่วยเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้ก็ได้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการ

xlstudents

ประโยชน์ของการอบรม Excel แบบส่วนตัว 

 1. เนื่องจากรับจำนวนผู้เข้าอบรมแบบกลุ่มเล็กๆซึ่งทุกคนมาจากที่ทำงานเดียวกัน สามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าและใช้เวลาอบรมน้อยกว่าการอบรมกลุ่มใหญ่ จึงเป็นวิธีอบรมที่มีคุณภาพดีที่สุด ทำให้ได้รับประโยชน์จากการอบรมแบบนี้อย่างเต็มที่
 2. คุ้มเวลาและคุ้มค่าที่สุด ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น แม้ต้องจ่ายมากกว่าบ้าง
 3. ได้เรียนรู้เนื้อหาตามที่สนใจและตรงกับปัญหาที่ต้องการ คุณสามารถเพิ่มลดเวลาที่ใช้อบรมแต่ละหัวข้อได้เอง
 4. สามารถเลื่อนวันอบรมที่จองไว้เป็นวันอื่นที่สะดวก เพียงขอให้เป็นวันที่ยังอยู่ในช่วงระยะของวันอบรมทั้งหมดที่จองไว้
 5. มีความเป็นส่วนตัวและใกล้ชิด สามารถปรึกษาเรื่องลับหรือยกปัญหามาหาทางออกร่วมกัน
 6. เชิญอัดเสียงหรืออัดวิดีโอการอบรมไว้ทบทวนได้ตามสบาย
 7. เพื่อนร่วมงานที่มาอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ Excel ในแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ช่วยทำให้ใช้ Excel ทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง (ประโยชน์ข้อนี้สำคัญมาก)
 8. สามารถนำความรู้ที่เรียนไปทดลองทำเองแล้วเก็บข้อสงสัยมาถามในการอบรมครั้งถัดไป
 9. ไม่ต้องเสียเวลาทำงานทั้งวันหรือหลายวันติดต่อกัน สามารถนัดหมายมาอบรมได้ในวันและเวลาที่สะดวก
 10. พิเศษ ผู้เข้าอบรมจะได้รับแจกแฟ้มตัวอย่างและแฟ้มคู่มือหลักสูตรอบรมยอดนิยมรวม 5 หลักสูตร
  เป็นคู่มือหนากว่า 500 หน้า

รายละเอียด

2019XLRoomOK

 จากจอภาพด้านหน้า ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจน 

2019XLRoomOK2

xlroom06a

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.